• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

IP/10/1524

Bruxelles, 18 noiembrie 2010

Agenda digitală: Europeana oferă acces online la peste 14 milioane de elemente din patrimoniul cultural al Europei

În prezent, grație bibliotecii digitale „Europeana”, peste 14 milioane de cărți, hărți, fotografii, picturi, filme și clipuri muzicale digitalizate provenind de la instituții culturale din întreaga Europă pot fi accesate, oriunde în lume. Lansată în 2008 cu două milioane de obiecte, Europeana a depășit deja obiectivul de 10 milioane stabilit inițial pentru 2010. Grupul de reflecție („Comité des Sages” - Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker) înființat de Comisie pentru a explora noi metode de internetizare a patrimoniului cultural european (IP/10/456) se adresează astăzi Consiliului miniștrilor culturii din UE și Comisiei pentru Cultură a Parlamentului European. Raportul grupului urmează să fie publicat la începutul anului 2011.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Europeana reprezintă un foarte bun exemplu privind modul în care cooperarea la nivel european ne poate îmbogăți tuturor viața. Faptul că 14 milioane de obiecte sunt disponibile online constituie o veste bună pentru toți utilizatorii de internet care doresc să aibă acces la materialul cultural al bibliotecilor, muzeelor și arhivelor europene. Europeana ar mai putea fi însă îmbunătățită dacă mai multe instituții culturale și-ar digitaliza colecțiile și le-ar face accesibile prin intermediul acestui portal european. Sunt convins că, în curând, Comité des Sages ne va prezenta recomandări ambițioase în vederea accelerării acestui proces.”

Europeana a fost lansată ca prototip în noiembrie 2008. Menirea acestui portal european era de a permite utilizatorilor de internet să caute și să acceseze direct, în format digital, cărți, hărți, picturi, ziare, fotografii, fragmente de filme și tot felul de documente audiovizuale provenind de la instituțiile culturale europene. Peste 14 milioane de astfel de elemente, la care se adaugă și clipuri muzicale, sunt accesibile în prezent pe site-ul www.Europeana.eu, depășindu-se astfel obiectivul de 10 milioane de lucrări stabilit inițial de Comisie pentru 2010.

Printre elementele noi, adăugate anul acesta, figurează un manuscris pe pergament în limba bulgară datând din 1221, care este important pentru studiul istoriei acestei limbi, „Catechismusa prasty szadei”, prima carte în limba lituaniană, publicată în 1547, un exemplar din 1588 al lucrării lui Aristotel „Technē rētorikēs”, în greacă veche și în latină, lucrări ale pictorului olandez Jan Steen din secolul al XVII-lea, operele complete ale autorilor germani Goethe și Schiller, un film din 1907 care prezintă festivitățile organizate cu ocazia aniversării Constituției daneze și o serie de fotografii datând dinaintea primului război mondial care înfățișează mănăstirea Glendalough din Irlanda (pentru mai multe exemple, a se vedea MEMO/10/586).

Fotografiile, hărțile, picturile, obiectele de muzeu și alte imagini digitalizate reprezintă 64% din colecția bibliotecii Europeana. Textele digitalizate, care includ peste 1,2 milioane de cărți complete ce pot fi vizualizate online și/sau descărcate, reprezintă 34% din colecția respectivă. Printre textele digitalizate se numără mii de manuscrise rare și primele cărți tipărite (incunabule), publicate înainte de anul 1 500. Conținutul video și audio reprezintă sub 2% din colecție. O mare parte din materialul accesibil prin intermediul portalului Europeana este compus din elemente mai vechi, care nu mai sunt protejate de drepturile de autor. Acest lucru este consecința, în principal, a dificultăților și a costurilor aferente autorizării drepturilor de digitalizare și de acces la lucrările protejate de drepturile de autor (chiar și în cazul lucrărilor epuizate sau care nu se mai comercializează) sau în cazul cărora potențialii deținători de drepturi sunt necunoscuți (operele orfane).

Toate statele membre ale UE au furnizat materiale pentru proiectul Europeana, însă aceste contribuții sunt încă inegale. Franța rămâne cel mai mare furnizor (18% din totalul elementelor). Germania și-a crescut contribuția la 17%. Pentru a avea garanția că Europeana constituie un adevărat spațiu reprezentativ al patrimoniului cultural european, este nevoie de mai multe materiale de calitate din partea tuturor statelor membre.

Potențialul utilizării portalului Europeana în școli a fost demonstrat de participanții la premiile eLearning, organizate de European Schoolnet. Proiectul câștigător, cel al școlii Portmarnock Community School din Irlanda, a constat în crearea de către elevii participanți a propriilor lor bloguri referitoare la personaje istorice, utilizând resurse digitale.

Anul viitor, Europeana intenționează să experimenteze conținuturi generate de utilizatori, care vor fi invitați să contribuie cu materiale referitoare la primului război mondial.

În prezent, Europeana găzduiește două expoziții virtuale. „Reading Europe” prezintă o selecție bogată de cărți rare și de opere literare europene. Expoziția „Art nouveau” prezintă potențialul reunirii de materiale culturale din diferite țări.

Context

Europeana - www.europeana.eu - este rezultatul colaborării dintre instituțiile culturale europene. Peste 1500 de instituții culturale din întreaga Europă contribuie cu material digitalizat. Acest proiect a fost lansat ca prototip în noiembrie 2008 și a beneficiat inițial de 2 milioane de elemente culturale disponibile online (IP/08/1747).

Sediul Europeana este găzduit de Biblioteca Națională a Țărilor de Jos de la Haga, fiind gestionat de Fundația Europeana și finanțat în proporție de 80% de UE. La lansarea sa în 2008, portalul a fost asaltat de utilizatori, al căror interes a depășit toate așteptările, astfel încât a trebuit să fie închis timp de o lună.

Pentru informații suplimentare privind Europeana, a se vedea MEMO/10/586.

Conținutul portalului Europeana pe țări (procentajul tuturor obiectelor reprezentând contribuția diferitelor țări la Europeana)

Statele membre ale UE Proporția

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1524&forma