• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Strategia pentru crearea de conținut în Europeana

Acces la întreg conținutul digital cultural și științific până în 2025

Acesta reprezintă ținta pe care o propune și este o ambiție care va fi îndeplinită prin implementarea unei puternice și concentrate strategii pentru crearea de conținut. În această strategie, un număr de obiective sunt evidențiate în sprijinul scopului Europeana de a maximiza accesul public la material de patrimoniu, legând un spectru larg de tipuri de utilizatori cu cea mai largă paletă de conținut provenit de la surse de încredere din Europa. Aceste obiective includ:

Ce este conținutul ?

Pentru Europeana, conținut înseamnă metadatele și imaginile-timbru legate de obiectele digitizate aflate în biblioteci, muzee, arhive și colecții audiovizuale din Europa, cum ar fi cărți și articole, materiale video, înregistrări audio, artefacte istorice, fotografii și artă.

În viitor, conținutul generat de utilizator (obiecte digitizate, descrise și puse la dispoziție prin Europeana de la, în general, surse ne-instituționale) vor fi, de asemenea, incluse.

Seturile de date și lucrări științifice de nivel înalt publicate după 1950 nu fac parte din conținutul direct furnizat Europeana. Acestea pot, totuși, să fie descoperite prin legături relevante cu furnizorii și agregatorii.

Cum își va atinge Europeana țelurile ?

Europeana va urma câteva căi spre atingerea țelului de a furniza un larg acces la patrimoniul european:

Care sunt obstacolele ?

Drepturi de proprietate intelectuală – Dacă cetățenii europeni vor avea acces la întregul domeniu al patrimoniului cultural, atunci mai multă muncă va trebui să fie efectuată la nivel de politici referitor la riscurile și câștigurile publicării matadatelor și imaginilor-timbru pe web cu scopul restrângerii restricțiilor. Consultări asupra înțelegerilor actuale referitoare la datele Europeana sunt în desfășurare pentru a permite metadatelor și imaginilor timbru din Europeana să fie publicate ca date în domeniul public.

Foaie de parcurs și dezvoltare

Această strategie de conținut nu este statică ci va fi revizuită pe măsură ce cercetările arată mai mult din nevoile utilizatorilor care caută patrimoniu digitizat. Prin această cercetare, Europeana va fi capabilă să țintească seturi foarte specifice de utilizatori și să impună obiective de dezvoltare a conținutului. Vom avea un plan de a descoperi colecțiile care îndeplinesc nevoile utilizatorilor și acest plan va fi revizuit la fiecare 3 ani. Europeana va continua, de asemenea, să stea în alertă și să se folosească pe deplin de descoperirile tehnologice și mijloacele legale prin care să faciliteze descoperirea și refolosirea conținutului.

[Traducere în limba română: Vlad Oberländer-Târnoveanu]