• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

102.649 Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional / 102.649 Mobile Cultural Objects Classified in the National Cultural Heritage
Lista completă (sortată invers cronologic după data actualizării) - cu posibilităţi de sortare şi căutare rapidă
Full list (sorted in reverse chronological order of updating) - with sort and search facilities

Strategia pentru crearea de conținut în Europeana
Agenda digitală: Europeana oferă acces online la peste 14 milioane de elemente din patrimoniul cultural al Europei

Notă:Pentru selectare multiplă folosiţi tastele 'Shift' (selecţii succesive) sau 'Ctrl' (selecţii discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecţie!
Note:For multiple selection, please use 'Shift' or 'Ctrl'. You can search on one criterion at a time!

Filtraţi înregistrările după categoria juridică de clasare / Filter the records by classification
TOTAL (42507)
Tezaur (25109)
Fond (17398)
Selectaţi după Deţinător / Select the Owner
Selectaţi după Judeţul Deţinătorului / Select the Owner' County
Selectaţi după Domeniu / Select the Domain
Selectaţi după Autor / Emitent
Select the Author / Issuer
Selectaţi după Tip categorial / Select the Category type